Studentu konstruktoru birojs

Studentu konstruktoru birojs (SKB) ir iniciatīva, kuras ietvaros tiek īstenota sadarbība starp nozares uzņēmumiem un tehnisko specialitāšu studentiem datorizētās projektēšanas, tehniskās rasēšanas un konstruēšanas jomā. SKB ideja tika aizsākta un attīstīta MASOC klastera projekta ietvaros, sadarbojoties asociācijai un RTU Transporta un mašīnzinību fakultātei. SKB darba koordinācijai un praktiskai vadībai ir piesaistīts SIA Temeso.

Darbības principi

SKB darbības pamata princips paredz uzņēmumu definētu uzdevumu konstruēšanas, rasēšanas un projektēšanas jomā risināšanu, kur darbu izpildi pieredzējušu instruktoru vadībā veic tehnisko specialitāšu studenti.

Uzņēmumiem tas paver iespējas daļu no darbiem, kuru izpildei pašiem pietrūkst kapacitātes, novirzīt izpildei uz SKB.

Studentiem tas paver iespējas pilnveidot savas prasmes strādājot ar reāliem uzņēmumu definētiem uzdevumiem un tādejādi labāk sagatavoties darbam nozarē.

SKB pakalpojumi

Daži no piemēriem, ko SKB var piedāvāt uzņēmumiem:

  • Rasējumu digitalizācija;
  • Rasēšana un tehnisko projektu izstrāde;
  • 3d modeļu izstrāde SolidWorks vidē;
  • Mašīnu un iekārtu  projektēšana;
  • Prototipu izstrāde;
  • U.c.

Kontakti

Par sadarbības iespējām sazināties ar Renāru Vītolu,
renars@temeso.lv; Mob.: +371 26139393

SKB atrodas Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 56