Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā

ERASMUS+ Nozaru prasmju apvienību sektors

Projekts: Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā - Skill ME (Skills in metal and electro industry - Skills ME) 

Partnervalstis: Slovēnija, Slovākija, Horvātija, Latvija

Latvijas partneri: Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija (MASOC), Rīgas Tehniskā koledža (RTK), Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Projekta ilgums: 3 gadi (no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31.oktobrim)

Projekta apraksts: Projekta mērķis ir veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā) trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām izstrādāt četras kopīgas mācību programmas (sasniedzamo jeb mācīšanās rezultātu vienības, modulārās programmas un mācību materiāli) nepieciešamo prasmju apguvei, veikt pilnīgu programmu testēšanu pilotapmācībās un uzsākt akreditācijas procesu programmu atzīšanai partnervalstu profesionālās izglītības sistēmās. Profesionālās izglītības programmas tiks izstrādātas atbilstoši ECVET principiem, un to kvalitāte tiks novērtēta ar EQAVET indikatoriem, lai nodrošinātu programmu ieviešanu visā Eiropā. Izstrādātās profesionālās izglītības programmas būs izmantojamas gan profesionālajā sākotnējā izglītībā, gan tālākizglītībā.

Līdzšinējie pētījumi metālapstrādē un elektrosektorā liecina, ka galvenās nepieciešamās zināšanas ir saistītas ar šādām jomām: inteliģentās instalācijas, nulles zaudējumu sistēmas, elektrības bezvadu pārvade, atjaunīgā enerģija, ražošanas procesu automatizācija elektrosektorā, bet metālapstrādē - modelēšana, projektēšana un ražošana ar datortehnikas palīdzību, modernas sakausējumu tehnikas, robotika (frēzēšana, metināšana, manipulācijas), ražošanas automatizācija.

Projekta rezultāts būs pieredzes apmaiņa starp četru valstu partneriem, vienotu un salīdzināmu Eiropas līmeņa programmu izstrāde metālapstrādē un elektrosektorā.

SKILLME PROJEKTA INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR1

SKILLME PROJEKTA INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR2

SKILLME PROJEKTA INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR3

SKILLME PROJEKTA INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR4

SKILLME PROJEKTA INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR5

SKILLME PROJEKTA INFORMATĪVAIS BIĻETENS NR6

MASOC uzdevumi projektā:

  • Datu izpēte par nepieciešamajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā, sadarbībā ar partneriem Eiropas Savienībā; līdzdalība darba materiālu izstrādē 2 fokusgrupu diskusiju organizēšanai katrā partnervalstī, līdzdalība 2 fokusgrupu organizēšana Latvijā, līdzdalība interviju organizēšanā ar 10 metālapstrādes/mašīnbūves uzņēmumiem Latvijā;
  • Balstoties uz visu četru partnervalstu fokusgrupu diskusiju un veikto interviju rezultātu apkopojumiem, pētījuma par trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā veikšana;
  • Līdzdalība RTK profesionālās izglītības programmas izstrādē;
  • Līdzdalība profesionālās izglītības programmas pilotēšanas procesā Latvijā.

Fokusgrupu diskusijas par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozaru uzņēmumos

Erasmus+ programmas Nozaru prasmju apvienību sektora projekta "Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā (skillME)", Nr. 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SS ietvaros 2015.gada 5. un 6.martā Siguldā Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) un Valsts izglītības satura centrs rīkoja divas fokusgrupu diskusijas par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozaru uzņēmumos. Fokusgrupu diskusijās piedalījās MASOC biedri – mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu pārstāvji. Diskusiju rezultāti tiks izmantoti projekta aktivitāšu īstenošanai – pētījuma par trūkstošajām prasmēm metālapstrādes un enerģētikas nozarēs veikšanai (pētījumu veic MASOC) un jaunu profesionālās izglītības programmu izstrādei šo prasmju apguvei (profesionālās izglītības programmas izstrādās Rīgas Tehniskā koledža). Fokusgrupu diskusijas vadīja Andris Sekacis (MASOC) un Laura Iveta Strode (VISC).

Projekta informatīva brošūra

Piedāvājam lejupielādēt informatīvu bošūru par projektu SkilME.


Atgriezties uz sarakstu