Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īstenotāErasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522).

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt efektīvu sistēmu darba devēju iesaistei prakšu nodrošināšanā, tādejādi pielāgojot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām un nodrošinot kvalitatīvas prakses vietas.

Projekta aktualitāte ir pamatota ar diezgan zemu profesionālās izglītības prestižu Latvijā, nepietiekamu kvalitatīvu prakses vietu pieejamību un neatbilstību starp piedāvāto profesionālo izglītību un darba tirgus prasībām. Latvijai aizvien aktuālāka kļūst problēma kvalitatīvā darbaspēka trūkums, īpaši ražojošās industrijās, līdz ar to darba devēji ir ieinteresēti sadarbībā ar izglītības iestādēm ar mērķi iegūt jaunus, kvalitatīvus darbiniekus.

Projekta uzdevumi

Attīstīt sadarbību starp izglītības iestādēm un darba devējiem.

Nodrošināt profesionālās izglītības apgūto prasmju atbilstību darba tirgus prasībām.

Jauno, inovatīvo izglītības metožu izstrāde un ieviešana praksē.

Projekta sagaidāmie rezultāti

Galvenais sagaidāmais rezultāts ir kvalitatīvo prakses iespēju nodrošināšana, kas apmierinās visas projekta iesaistītas puses – izglītības iestādes, darba devējus un pašus studējošos.

Citi projekta Sadarbības partneri

Projekta aktualitātes

Pētījums par prakšu pieejamību


Atgriezties uz sarakstu