VENTSPILS AUGSTSKOLA

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Dibināšanas gads

1997

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Andris Vaivads

Kontaktpersonas amats

Rektors

Kontaktpersonas e-pasta adrese

+371 63628303

Sagatavotie speciālisti

Programmēšanas speciālisti, datorzinātnes, elektronika