AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Dibināšanas gads

1978

Mācību iestādes vadītājs

Ruta Krūkle

Mācību iestādes vadītāja telefona numurs

+371 28381727

Mācību iestādes vadītāja e-pasta adrese

ruta.krukle@apvs.lv

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Velta Narkevičina

Kontaktpersonas amats

Direktora vietniece praktisko apmācību un izglītības jautājumos

Kontaktpersonas telefona numurs

+371 26529408

Kontaktpersonas e-pasta adrese

velta.narkevicina@apvs.lv

Sagatavotie speciālisti

Metinātāji (MIG, MAG, TIG)