VIDZEMES AUGSTSKOLA

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Dibināšanas gads

1996

Mācību iestādes vadītājs

Agnese Dāvidsone

Mācību iestādes vadītāja telefona numurs

+371 26603344

Mācību iestādes vadītāja e-pasta adrese

agnese.davidsone@va.lv

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Mairita Zaķe

Kontaktpersonas amats

Programmas ‘’Mehatronika’’ direktore

Kontaktpersonas telefona numurs

+371 28301333

Kontaktpersonas e-pasta adrese

mairita.zake@va.lv

Sagatavotie speciālisti

Mehatronikas bakalaura līmeņa profesionālo studiju programma