Mācību centrs „BUTS”

Juridiskais statuss

SIA

Dibināšanas gads

1991

Sagatavotie speciālisti

Metinātāji (OAW, MMA, MIG, MAG, TIG), atslēdznieki, autoceltņa operatori, autokrāvēja vadītāji, elektrokrāvēja operatori, darba aizsardzības speciālisti un uzticības personas, elektriķi, elektromontieri, katlu iekārtu operatori, sanitārtehnisko iekārtu montētāji, spiedieniekārtu operatori, stropētāji, ugunsdrošības speciālisti, u.c.

Mācību iestādē esošais tehnoloģiskais nodrošinājums, pakalpojumi

: Pieaugušo profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, kursi, semināri, tālmācība un sertifikācija vairāk nekā 200 izglītības programmās filiālēs visā Latvijas Republikā. Metālu un metināto savienojumu kvalitātes testēšanas laboratorija (Latvijas neatkarīgā testēšanas laboratorija), akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK).