LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS

Sagatavotie speciālisti

Datorsistēmu tehniķi, Elektriķi, Automehāniķi, Mehatronisku sistēmu tehniķi