LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Dibināšanas gads

1920

Mācību iestādes vadītājs

Agris Ruperts

Mācību iestādes vadītāja telefona numurs

+371 63484777

Mācību iestādes vadītāja e-pasta adrese

agris.ruperts@lvt.lv

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Līga Jaunzeme

Kontaktpersonas amats

Mehatronisko sistēmu tehniķa specialitātes vadītāja

Kontaktpersonas telefona numurs

+371 29467153

Kontaktpersonas e-pasta adrese

liga.jaunzeme@lvt.lv

Sagatavotie speciālisti

Mehatronisko sistēmu tehniķis, Metinātājs (MAG), CNC programmētājs, lidmašīnu mehāniķis