LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Dibināšanas gads

1920

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Agris Ruperts

Kontaktpersonas amats

Direktors

Sagatavotie speciālisti

Datorsistēmu tehniķi, Elektriķi, Automehāniķi, Mehatronisku sistēmu tehniķi