RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Liepājas filiāle

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Reģistrācijas Nr.

2

Dibināšanas gads

1961

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Voldemārs Kārkliņš

Kontaktpersonas amats

Direktors

Sagatavotie speciālisti

Sagatavo inženierzinātņu bakalaurus mašīnzinātnē, mehānikas inženierus, profesionālos bakalaurus mašīnu un aparātu būvniecībā.