RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Liepājas filiāle

Sagatavotie speciālisti

Sagatavo inženierzinātņu bakalaurus mašīnzinātnē, mehānikas inženierus, profesionālos bakalaurus mašīnu un aparātu būvniecībā.