RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Daugavpils filiāle

Sagatavotie speciālisti

Bakalauru profesionālās un bakalaura akadēmiskās studijas.