JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA

Juridiskais statuss

Pašvaldības iestāde

Reģistrācijas Nr.

41

Dibināšanas gads

1990

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Aleksandrs Lazarevs

Kontaktpersonas amats

Direktora vietnieks mācību darbā

Sagatavotie speciālisti

Ciparu programmas vadības (CNC) darbagaldu iestatītāji. Atslēdznieki. Montāžas darbu atslēdznieki.