VENTSPILS TEHNIKUMS

Juridiskais statuss

Valsts iestāde

Dibināšanas gads

1906

Mācību iestādes vadītājs

Kristīne Vāgnere-Davidova

Mācību iestādes vadītāja telefona numurs

+371 63622663

Mācību iestādes vadītāja e-pasta adrese

kristine.vagnere-davidova@ventspilstehnikums.lv

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem)

Antra Gārbena

Kontaktpersonas amats

Direktores vietniece

Kontaktpersonas telefona numurs

+371 22019506

Kontaktpersonas e-pasta adrese

antra.garbena@ventspilstehnikums.lv

Sagatavotie speciālisti

Mašīnbūves tehniķis, lokmetinātājs metināšanai ar mehanizētām iekārtām aktīvās gāzes vidē (MAG/135), automehāniķis, mehatronisko sistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis, elektrotehniķis