LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES Tehniskā fakultāte

Sagatavotie speciālisti

Profesionālais bakalauri mašīnu projektēšanā un mehānikas inženieri.