ETR AUTOMATION

Uzņēmuma vadītājs
Jānis Paeglis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 28809442
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
janis@etrautomation.lv
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Uldis Krištopans
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Pārdošanas inženieris
Kontakpersonas telefona numurs
+371 26536698
Kontaktpersonas e-pasta adrese
uldis@etrautomation.lv
Strādājošo skaits
5
Apgrozījums EUR 2023. gadā
585 750
Apgrozījums EUR 2022. gadā
344 560
Apgrozījums EUR 2021. gadā
325 599
Dibināšanas gads
2018
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
• Industriālo automatizācijas vadı̄bas panel̦u projektēšana.
• Industriālo automatizācijas panel̦u izgatavošana.
• Programmējamo log̒ikas kontroleru, cilvēka un mašı̄nas saskarnes un rūpniecisko vizualizācijas/kontroles/datu vākšanas sistēmu programmēšana.
• Tehniskās konsultācijas un tehniskā uzraudzı̄ba.
• Pilna automātiskās sistēmas uzstādı̄šana un palaišana/testēšana.
• Pēc pārdošanas atbalsts (uz vietas un attālināti).
• Industriālo robotu manipulatoru projekti. Plānošana ar simulācijām. Integrācija ar mašı̄nu redzes un rūpnieciskās automatizācijas sistēmām.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Visa veida sadarbı̄ba ar mašı̄nu/iekārtu ražotājiem jaunu iekārtu
radı̄šanā. Sadarbı̄bas modelis – mehānika un tehnolog̒ija no
partnera, elektriskā piedzin̦a, vadı̄ba un lietotāja saskarnes no
mums. Ir plaša pieredze kokrūpniecı̄bā(ı̄paši granulu ražošanā –
kaltes, dzirnavas, preses), pārtikas rūpniecı̄bā.

Rajons

 • Rīga

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Ātrā prototipēšana
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Vadu sagatavošana
 • Mehāniskā apstrāde
 • CNC frēzēšana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas