TIKKURILA

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 40003159963
 • Adrese Krūzes iela 23 K-3, Rīga, LV-1046
 • Telefons +371 67611135
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Gatis Kulbergs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 67611135
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
info.lv@tikkurila.com
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Didzis Karlovskis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Tirdzniecības pārstāvis - metāla pārklājumi
Kontakpersonas telefona numurs
+371 28344788
Kontaktpersonas e-pasta adrese
didzis.karlovskis@tikkurila.com
Strādājošo skaits
31
Apgrozījums EUR 2019. gadā
6 140 860
Apgrozījums EUR 2018. gadā
6 332 859
Apgrozījums EUR 2017. gadā
7 217 575
Dibināšanas gads
1993
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Industriālās krāsas metālam un kokam; apdares krāsas
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Industriālie pārklājumi metāla virsmām - konstrukcijām, mašīnām un iekārtām. Pretkorozijas krāsošanas sistēmas atbilstoši ISO12944

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Baltijas valstis

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Materiālu piegādātājs
 • Izejvielu piegādātājs