AGAMIKS

 • Reģistrācijas numurs 42103027143
 • Adrese Zemnieku iela 2, Liepāja, LV-3401
 • Telefons +371 24205857
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Modris Šveiduks
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 28322829
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Miks Šveiduks
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Attīstības un pārdošanas vadītājs
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29153352
Kontaktpersonas e-pasta adrese
miks.sveiduks@agamiks.lv
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
info@agamiks.lv
Strādājošo skaits
6
Apgrozījums EUR 2018. gadā
329098
Apgrozījums EUR 2017. gadā
218064
Apgrozījums EUR 2016. gadā
203032
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Mūsu uzņēmums jau 17 gadus ir viens no vadošajiem iekārtu un komponenšu tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kā arī esam vienīgais oficiālais Kemppi Oy pārtāvis (iekārtu tirdzniecība un autorizētais serviss) Latvijā. Klientiem ikdienā nodrošinām visu nepieciešamo kvalitatīva un ātrāka darba veikšanai, sākot no iekārtu un ikdienas darbiem nepieciešamo komponenšu tirdzniecību, beidzot ar iekārtu remontu un validāciju. Nodrošinām klientiem pilnu servisu visā Latvijā un apkalpošanu kā pie mums, tā pie klienta ražotnē. Izskatām arī ilgtermiņa sadarbības piedāvājumus uz konstrukciju/detaļu ražošanu.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metālapstrāde, Metināšana, Konstrukciju ražošana, Mašīnbūve

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Metināšana
 • Cietlodēšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • Mīkstlodēšana
 • Punktmetināšana
 • Robota metināšana
 • TIG metināšana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs
 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs
 • Materiālu piegādātājs
 • Izejvielu piegādātājs