TEMESO

 • Reģistrācijas numurs 40103878609
 • Adrese Čiekurkalna 1. līnija 56, Rīga, LV-1026
 • Telefons +371 26139393
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Oskars Sīmanis
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Renārs Vītols
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 26139393
Kontaktpersonas e-pasta adrese
renars@temeso.lv
Strādājošo skaits
4
Apgrozījums EUR 2018. gadā
60000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
104755
Apgrozījums EUR 2016. gadā
36000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Nestandarta mašīnu un iekārtu projektēšana, produktu izstrāde, 3D skenēšanas pakalpojumi, prototipu ražošana, inženiertehnisko problēmu izpēte.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Uzņēmuma profils. Unikālo detaļu un mezglu izgatavošana.
Citas, iepriekš neminētas, uzņēmumā esošas tehnoloģijas
3D skeneris

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu

Galvenie tirgi

 • Latvija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.1 Universālu mehānismu ražošana
 • 28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas