RNA TECHNOLOGY

Uzņēmuma vadītājs
Igors Laptinovs
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Anna Marčaka
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Komercdirektors
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29464979
Kontaktpersonas e-pasta adrese
marchak@rna-tech.com
Strādājošo skaits
7
Apgrozījums EUR 2018. gadā
1537000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Tehnoloģisku iekārtu ražošana, projektēšana, servisa apkalpošana, palaišanas – regulēšanas un uzraudzības – montāžas darbi naftas produktu sagatavošanai un gāzes pirmapstrādei, naftas produktu sistēmu dearomatizācijai, kā arī tvaiku rekuperācijas iekārtu un ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai. Tehnoloģiski inovatīvi risinājumi ekoloģijas jomā.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Mēs esam ieinteresēti kopīgai sadarbībai ar uzņēmumiem, kuriem ir tehnoloģiskās iespējas ražot iekārtas saskaņā ar projekta dokumentāciju.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • ES
 • Krievija
 • Kazahstāna

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Ātrā prototipēšana
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
 • 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze