RNA TECHNOLOGY

Uzņēmuma vadītājs
Igors Laptinovs
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Roberts Jurčenko
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Lietvedis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 25668659
Strādājošo skaits
4
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Tehnoloģisku iekārtu ražošana, projektēšana, servisa apkalpošana, palaišanas – regulēšanas un uzraudzības – montāžas darbi naftas produktu sagatavošanai un gāzes pirmapstrādei, naftas produktu sistēmu dearomatizācijai, kā arī tvaiku rekuperācijas iekārtu un ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai. Tehnoloģiski inovatīvi risinājumi ekoloģijas jomā.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Mēs esam ieinteresēti kopīgai sadarbībai ar uzņēmumiem, kuriem ir tehnoloģiskās iespējas ražot iekārtas saskaņā ar projekta dokumentāciju.

Valodu prasmes saziņai

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu

Galvenie tirgi

  • Krievija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

  • Pārbaudes
  • Nesagraujošās pārbaudes
  • Citas tehnoloģijas
  • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
  • Ātrā prototipēšana