RNA TECHNOLOGY

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 41203051123
 • Adrese Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
 • Telefons +371 29464979
 • Centrālā e-pasta adrese info@rna-tech.com
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Igors Laptinovs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 20030939
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
laptinov@rna-tech.com
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Anna Marčaka
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Komercdirektors
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29464979
Kontaktpersonas e-pasta adrese
marchak@rna-tech.com
Strādājošo skaits
10
Apgrozījums EUR 2021. gadā
2 550 344
Apgrozījums EUR 2020. gadā
2 437 694
Apgrozījums EUR 2019. gadā
1 882 443
Dibināšanas gads
2014
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Tehnoloģisku iekārtu ražošana, projektēšana, servisa apkalpošana, palaišanas – regulēšanas un uzraudzības – montāžas darbi naftas produktu sagatavošanai un gāzes pirmapstrādei, naftas produktu sistēmu dearomatizācijai, kā arī tvaiku rekuperācijas iekārtu un ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai. Tehnoloģiski inovatīvi risinājumi ekoloģijas jomā
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Mēs esam ieinteresēti kopīgai sadarbībai ar uzņēmumiem, kuriem ir tehnoloģiskās iespējas ražot iekārtas saskaņā ar projekta dokumentāciju

Rajons

 • Ventspils

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • ES
 • Krievija
 • Kazahstāna

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Ātrā prototipēšana
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes (NDT)

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
 • 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze