HES1

 • Reģistrācijas numurs 40103386743
 • Adrese Piedrujas iela 3, birojs 104, Rīga, LV-1073
 • Telefons +371 66064259
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Karīna Akopova
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 25924178
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Aleksandrs Karmazins
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Pārdošanas speciālists
Kontakpersonas telefona numurs
+371 22304752
Strādājošo skaits
5
Apgrozījums EUR 2018. gadā
475 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
374 594
Apgrozījums EUR 2016. gadā
352 261
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
SlA HES1 ir Helmut-Fischer GmbH pārstāvis Baltijas reģionā (Latvija, Igaunija, Lietuva). Pārklājuma biezuma mērīšanas iekārtas, materiāla testēšanas instrumenti, virsmas inspekcijas instrumenti, kalibrēšanas standarti. Deatlizēta informācija par Fischer instrumentiem: http://www.helmut-fischer.de/en
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Mūsu instrumentus izmanto šādās sfērās: Cietie pārklājumi, PVD, CVD, DLC; Galvanizācijā; Anodēšana; Jūras un transporta tehnoloģijās; Automobiļu un komplektējošo daļu ražošanā; Krāsu ražošanā; Krāsas pārklājumi; Pārstrādē - metāla sortēšanā; Materiālu analīzē, materiālu raksturojums; atbilstība RoHs un citiem standartiem, ienākošo izejvielu kontrolē, elektronikas un pusvadītāju ražošanā un kvalitātes kontrolē; Zelts, pulksteņi, juvelierizstrādājumi; Aeronautikas un gaisa telpas sektorā; Inspicēšanā, un t.t. Plašāka informācija mūsu prezentācijas vēstulē.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs