SKONTO CONCRETE CLADDING

 • Reģistrācijas numurs 40203099258
 • Adrese Emiļa Melngaiļa iela 1a, Rīga, LV-1010
 • Telefons +371 26637211
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Oskars Matisons
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26637211
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Oskars Matisons
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 26637211
Kontaktpersonas e-pasta adrese
info@skontocc.com
Strādājošo skaits
50
Apgrozījums EUR 2018. gadā
1065232
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Ar stikla šķiedru armēts betons

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Anglija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • OHSAS 18001
 • ISO 14001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Pārbaudes
 • Betona konstrukciju izpēte
 • Nesagraujošās pārbaudes

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana