SIGMEN

 • Reģistrācijas numurs 40003404243
 • Adrese Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050
 • Telefons +371 67282624
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Aleksandrs Maksimovs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+ 371 29438989
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Toms Keirāns
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Projektu vadītājs
Kontaktpersonas e-pasta adrese
toms@sigmen.lv
Strādājošo skaits
13
Apgrozījums EUR 2018. gadā
33079430
Apgrozījums EUR 2017. gadā
15426573
Apgrozījums EUR 2016. gadā
8319268
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Dzelzceļa, tramvaja sliedes un pārmijas, dzelzceļa pusvagoni, dažādi dzelzceļa piederumi, vispārējās nozīmes celtniecības metāla izstrādājumi
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Vispārējās nozīmes celtniecības metāla izstrādājumi

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • ES
 • Baltijas valstis

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Materiālu piegādātājs
 • Izejvielu piegādātājs