WEMPS

  • Reģistrācijas numurs 42103045469
  • Adrese Visvalža iela 3A-112, Rīga, LV-1050
  • Telefons +371 28632868
  • Centrālā e-pasta adrese
  • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Kristians Rimkus
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 28632868
Strādājošo skaits
2
Apgrozījums EUR 2017. gadā
11985
Apgrozījums EUR 2016. gadā
19950
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Mehānikas elementu projektēšana, mehānismu projektēšana, komplicētu būvkonstrukciju projektēšana, mehāniskie aprēķini, galīgo elementu aprēķini, kompozītu materiālu aprēķini, ražošanas kvalitātes uzraudzība.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Mehānikas elementu projektēšana, mehānismu projektēšana, komplicētu būvkonstrukciju projektēšana, mehāniskie aprēķini, galīgo elementu aprēķini, kompozītu materiālu aprēķini.

Valodu prasmes saziņai

  • Latviešu
  • Angļu

Galvenie tirgi

  • Latvija