DUECO

 • Reģistrācijas numurs 40003698467
 • Adrese K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004
 • Telefons +371 22171033
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Didzis Urtāns
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+ 371 29121276
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Didzis Urtāns
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontaktpersonas e-pasta adrese
didzis@dueco.lv
Strādājošo skaits
3
Apgrozījums EUR 2018. gadā
177028
Apgrozījums EUR 2017. gadā
737052
Apgrozījums EUR 2016. gadā
772470
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
CNC virpošana uz pasūtījumu
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
CNC virpošanas pakalpojumu sniegšana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Spānija
 • Francija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Mehāniskā apstrāde
 • CNC virpošana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana