IQTC MANAGEMENT

Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Aivis Stūris
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Direktors
Kontaktpersonas e-pasta adrese
aivis.sturis@iqtc-riga.eu
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursi, semināri un apmācības, personāla sertifikācija SCC, GWO jomā. “IQTC” pasniedzēji ir starptautiski atzīti un sertificēti speciālisti. Mācību programmas: ∙ Vēja ģeneratoru tehniskā apkalpošana ∙ GWO (Global Wind Organization) darba drošības kursi ( darbs augstumā, pirmā palīdzība, stropēšana, ugunsdrošība, izdzīvošana jūrā) ∙ Metināšana ∙ Defektoskopija ∙ Kvalitātes vadība (HSEQ) ∙ Elektrotehnika ∙ Profesionālās svešvalodas • Vienīgā TÜV Rheinland Akademie sertificētā un pilnvarotā izglītības iestāde Baltijas valstīs; • SCC (Safety Checklist Contractors); • Global Wind Organization (GWO) sertificēts apmācību pakalpojumu sniedzējs.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Meklējam partnerus apmācību projektu īstenošanai - uzņēmumus un apakšuzņēmumus, kas nodarbojas ar vēja elektrostaciju un rotora spārnu tehnisko apkalpošanu, ar vēja parku būvniecību. Metālapstrādes uzņēmumus, kam nepieciešama metinātāju pārbaude, apmācība un sertifikācija, uzņēmumus, kuri veic darbus augstumā. Personāla atlases kompānijas un darbā iekārtošanas aģentūras, kam nepieciešami kvalificēti darbinieki tehniskajās jomās (tai skaitā jūrnieki un naftas un gāzes industrijas darbinieki).

Valodu prasmes saziņai

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu

Galvenie tirgi

  • Vācija
  • Latvija

Sertifikāti

  • ISO 9001
  • OHSAS 18001