EKO AIR

 • Reģistrācijas numurs 40103246843
 • Adrese Miera iela 30D, Salaspils, LV-2169
 • Telefons +371 66066639
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Rostislav Li
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Pāvels Fadejevs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Apkures inženieris
Strādājošo skaits
17
Apgrozījums EUR 2016. gadā
2595976
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Siltummaiņa un individuālie siltummezgli (ISM)
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Rūpniecības dzesēšanas un ventilācijas ražošanā; Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana; Būvniecības projektu izstrādāšana.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • ES
 • NVS

Sertifikāti

 • ISO 9001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • CNC Lāzergriešana
 • Štancēšana
 • CNC virpošana
 • CNC frēzēšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • TIG metināšana
 • Punktmetināšana
 • Cietlodēšana