TORGY BALTIC

 • Reģistrācijas numurs 40003727111
 • Adrese Eglaines ela 13, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018
 • Telefons +371 63084888
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Jānis Bokums
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29393348
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Jānis Bokums
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Rūpnīcas vadītājs
Strādājošo skaits
74
Apgrozījums EUR 2017. gadā
4982003
Apgrozījums EUR 2016. gadā
5900000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Produkti un inženieru dizaina pakalpojumi pasaules LNG, naftas un gāzes industrijai. Cauruļvadu un spiedientvertņu balsti un stiprinājumi gan ar kriogēno, gan termālo izolāciju.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Pamatdarbības veidos.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Lietuviešu

Galvenie tirgi

 • Anglija
 • Norvēģija
 • Indija

Sertifikāti

 • ISO 14001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana ar šķērēm
 • CNC Lāzergriešana
 • Zāģēšana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Griešana ar ūdens strūklu
 • Štancēšana
 • Virpošana
 • Frēzēšana
 • CNC frēzēšana
 • Lokšņu locīšana
 • Valcēšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • 3D kordinātu mērīšana
 • Nesagraujošās pārbaudes