VRV TRADING

 • Reģistrācijas numurs 44103084322
 • Adrese Pļavas iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
 • Telefons +371 29242369
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Raivis Skoboļevs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29242369
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Raivis Skoboļevs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Strādājošo skaits
2
Apgrozījums EUR 2018. gadā
450 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
400000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
203000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Cirsti vilkts siets, perforēts siets, metinātie un presētie platformu režģi
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Produkcijas pārdošana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • ISO 14001

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Materiālu piegādātājs