BALT BRAND

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 40103670425
 • Adrese Rīgas iela 115A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
 • Telefons +371 67388688
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Arnis Zīverts
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29249298
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Arnis Zīverts
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Strādājošo skaits
33
Apgrozījums EUR 2018. gadā
3 667 522
Apgrozījums EUR 2017. gadā
3 056 860
Dibināšanas gads
2013
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Kokmateriālu žāvētavas
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Pircējus ražotajām kokmateriālu žāvētavām

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Krievija
 • Ukraina
 • Baltkrievija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Griešana
 • Griešana ar šķērēm
 • Zāģēšana
 • Metināšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Plastiskā deformācija
 • Lokšņu locīšana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana
 • 25.9 Pērējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 27 Elektrisko iekārtu ražošana
 • 27.9 Citu elektroiekārtu ražošana
 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.3 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana