BALT BRAND

 • Reģistrācijas numurs 40103670425
 • Adrese Rīgas iela 115A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
 • Telefons +371 67388688
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Arnis Zīverts
Uzņēmuma vadītāja telefona numurs
+371 29249298
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Arnis Zīverts
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Strādājošo skaits
29
Apgrozījums EUR 2017. gadā
3056860
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1541444
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Kokmateriālu žāvētavas
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Pircējus ražotajām kokmateriālu žāvētavām

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Krievija
 • Ukraina
 • Baltkrievija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana ar šķērēm
 • Lokšņu locīšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD