DAUPRO

 • Reģistrācijas numurs 44103089279
 • Adrese Amatnieki 1, Dauguļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV-4223
 • Telefons +371 26113460
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Igors Zinkevičs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26113460
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Igors Zinkevičs
Strādājošo skaits
10
Apgrozījums EUR 2018. gadā
621 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
430629
Apgrozījums EUR 2016. gadā
296560
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Metāla konstrukcijas, kāpnes un platformas, margas, detaļas un individuāli pasūtījumi.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Sadarbības partneri, kuriem regulāri nepieciešama produkcija, kas sakristu ar mūsu darbības virzieniem.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Griešana
 • Zāģēšana
 • Metināšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Plastiskā deformācija
 • Valcēšana
 • Virsmas apstrāde
 • Pulēšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana