PBS LV

 • Reģistrācijas numurs 40103768031
 • Adrese Daugavgrīvas šoseja 6b, Rīga, LV-1016
 • Telefons +371 29269286
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Giedrius Valuckas
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+370 65508374
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Giedrius Valuckas
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontaktpersonas e-pasta adrese
giedrius.valuckas@pbs.lt
Strādājošo skaits
1
Apgrozījums EUR 2017. gadā
420000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
69375
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Uzņēmumu resursu plānošanas programmas MONITOR ERP ieviešana, integrācija, apmācība Latvijas ražošanas uzņēmumos, Darba galdu tirdzniecība.

Valodu prasmes saziņai

 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu
 • Lietuviešu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva