CNC SAAN

 • Reģistrācijas numurs 40003800372
 • Adrese Mēmeles iela 10, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
 • Telefons +371 66662511
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Andris Cimdiņš
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26555009
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Salvis Pīļups
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Direktors
Strādājošo skaits
35
Apgrozījums EUR 2018. gadā
1308277
Apgrozījums EUR 2017. gadā
1300000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1028000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Uzņēmuma pamat darbība ir mehāniskā apstrāde uz CNC Frēzēšanas un Virpošanas apstrādes centriem. Mehāniskās apstrādes pakalpojumi tiek sniegti uzņemumiem, kas pārstāv tādas nozares kā: mašīnbūve, būvkonstrukciju ražošana, mēbeļu ražošana, medicīnas iekārtu ražošana, (citu) iekārtu un to rezerves daļu ražošana. Uzņēmuma iekārtu parks sastāv no 7 CNC apstrādes centriem, kuros ir iespējams apstrādāt detaļas ar šadiem parametriem: Frēzēšana ( horizontālā un vertikālā frezēšana) līdz 1000x508x508, Virpošana ( ar aktīvo instrumentu) līdz D 350 x 1000 mm. No 02.2015 uzņēmums piedāvās CNC frezēšanas pakalpojumus ar apstrādes parametriem līdz 3300x1000x1750mm.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Uzņēmums meklē sadarbības partnerus no dažādām ražošanas jomām, kuriem ir nepieciešama CNC mehāniskā apstrādes pakalpojumi.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Anglija
 • Latvija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Somija
 • Lietuva
 • Igaunija

Sertifikāti

 • ISO 9001:2015

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • Zāģēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • CNC apstrādes centri
 • CNC frēzēšana
 • CNC virpošana
 • Frēzēšana
 • Virpošana
 • Metināšana
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Pārbaudes
 • 3D kordinātu mērīšana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana
 • 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
 • 25.7 Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
 • 25.9 Pērējo gatavo metālizstrādājumu ražošana