METPRO

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 50103341001
 • Adrese Kalna iela 3A, Gardene, Dobeles novads, LV-3701
 • Telefons +371 24777999
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Vasilijs Nilovs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 24777999
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
vn@metpro.lv
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Vasilijs Nilovs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Strādājošo skaits
25
Dibināšanas gads
2000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Metāla konstrukciju ražošana
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metālapstrāde; metāla apstrāde pēc klientu rasējumiem, metināšanas pakalpojumi, uzstādīšana, remonts, apkopes pakalpojumi

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Latvija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Somija
 • Francija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • CNC deggāzgriešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Zāģēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • Apaļslīpēšana
 • Plakanslīpēšana
 • Metināšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • Punktmetināšana
 • Robota metināšana
 • TIG metināšana
 • Pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Termiskā apstrāde
 • Rūdīšana
 • Virsmas apstrāde
 • Karstā cinkošana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • Lloyd`s
 • EN 1090-2

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana
 • 25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
 • 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
 • 25.9 Pērējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.1 Universālu mehānismu ražošana
 • 28.3 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
 • 28.4 Darbgaldu ražošana
 • 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
 • 29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
 • 29.2 Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
 • 29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem