METPRO

 • Reģistrācijas numurs 50103341004
 • Adrese Kalna iela 3a, Gardene, Dobeles novads, LV-3701
 • Telefons +371 24777999
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Vasilijs Nilovs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 24777999
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Vasilijs Nilovs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 24777999
Kontaktpersonas e-pasta adrese
vn@metpro.lv
Strādājošo skaits
25

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Somija
 • Francija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • Lloyd`s
 • EN ISO 3834-2

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • CNC deggāzgriešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Zāģēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • Apaļslīpēšana
 • Metināšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • Punktmetināšana
 • Robota metināšana
 • TIG metināšana
 • Pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Termiskā apstrāde
 • Rūdīšana
 • Virsmas apstrāde
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana
 • 25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
 • 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
 • 25.9 Pērējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.1 Universālu mehānismu ražošana
 • 28.3 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
 • 28.4 Darbgaldu ražošana
 • 28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
 • 29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
 • 29.2 Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
 • 29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem