METPRO

 • Reģistrācijas numurs 50103341004
 • Adrese Kalna iela 3a, Gardene, Dobeles novads, LV-3701
 • Telefons +371 24777999
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Vasilijs Nilovs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 24777999
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Vasilijs Nilovs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 24777999
Strādājošo skaits
25

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Somija
 • Francija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • Lloyd`s
 • EN ISO 3834-2

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Zāģēšana
 • CNC deggāzgriešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Apaļslīpēšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • Rūdīšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Punktmetināšana
 • Robota metināšana
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes