KNK MEFAB

 • Reģistrācijas numurs 40103621044
 • Adrese Mārkalnes iela 10, Rīga, LV-1024
 • Telefons +371 26331668
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Kārlis Jansons
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26240596
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Kārlis Jansons
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Direktors
Kontakpersonas telefona numurs
+371 26240596
Strādājošo skaits
12
Apgrozījums EUR 2017. gadā
1400000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
450000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Lokšņu un profilu metāla izstrādājumu ražošana.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Nepieciešami sadarbības partneri iepriekš minētajās sfērās

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Franču

Galvenie tirgi

 • Anglija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Baltijas valstis
 • Francija

Sertifikāti

 • EN 1090-2
 • ISO 9001:2015

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana ar šķērēm
 • CNC Lāzergriešana
 • Zāģēšana
 • CNC Perforēšana
 • Lokšņu locīšana
 • CNC lokšņu locīšana
 • Skrošu strūkla
 • Pulverkrāsošana
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Punktmetināšana