TUV NORD BALTIK

Uzņēmuma vadītājs
Oksana Leonidova
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 67370391
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Jurijs Jerčaks
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Tehniskais direktors
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29438268
Kontaktpersonas e-pasta adrese
jurijs.jercaks@tuv-nord.lv
Strādājošo skaits
57
Apgrozījums EUR 2022. gadā
2 300 000
Apgrozījums EUR 2021. gadā
2 962 500
Apgrozījums EUR 2020. gadā
3 040 000
Dibināšanas gads
1993
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Bīstamo iekārtu inspekcija un diagnostika, sertifikācija (NB 1409), materiālu un konstrukciju nesagraujošā testēšana (NDT), Mehānisko īpašību noteikšana, elektrodrošības pārbaude (LVD) un sertifikācija, elektromagnētiskās saderības testēšana (EMC) un sertifikācija, metināšanas procedūru un personāla un ražotnes sertificēšana, preču un produktu sertificēšana eksportam uz Krieviju, Muitas ūnijas valstīm. ASME inspekcijas pakalpojumi, Industriālais energoaudīts, būvuzraudzība, tehniskās ekpertīzes.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Sertifikācija, materiālu un konstrukciju nesagraujošā testēšana (NDT), elektrodrošības testēšana (LVD), elektromagnētiskās saderības testēšana (EMC), metināšanas ražotnes, procesu sertifikācija, metinātāju sertificēšana, preču un produktu sertificēšana eksportam uz Krieviju, Muitas ūnijas valstīm. ASME sertifikācija.
Citas, tabulā neminētas uzņēmumā esošas tehnoloģijas
Metinātāju, metināšanas procedūru, metināšanas ražotņu sertifikācija. Industrilais Energoaudīts. ASME inspekcijas pakalpojumi. Bistāmo iekārtu sertifikācija un inspekcija. Tehniskas ekspertīzes
Citi, iepriekš neminēti, sertifikāti
ASME Authorized inspection

Rajons

 • Rīga

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu
 • Poļu
 • Ukraiņu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Anglija
 • Latvija
 • ES
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • NVS
 • Baltijas valstis
 • Krievija
 • Ukraina
 • Baltkrievija
 • Uzbekistāna

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • 3D kordinātu mērīšana
 • Betona konstrukciju izpēte
 • Digitālā radiogrāfija
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes (NDT)
 • Rūpnieciskā endoskopija
 • Sagraujošās pārbaudes (DT)
 • Termogrāfija
 • Termoiekārtu diagnostika

Sertifikāti

 • ISO 17025
 • LATAK
 • GOST
 • EC 97/23 (PED)
 • ISO 17020
 • ISO 17021
 • ISO 17024
 • ISO 9712
 • EN 17021
 • EN 17024
 • ISO 17065
 • TUV Welding certificate
 • Accreditation certification
 • INTERNATIONAL WELDING ENGINEER
 • Welding Certificate

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze