TUV NORD BALTIK

Uzņēmuma vadītājs
Oksana Leonidova
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 67370391
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Jurijs Jerčaks
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Tehniskais direktors
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29438268
Strādājošo skaits
54
Apgrozījums EUR 2018. gadā
1 876 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
1712284
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1780893
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Bīstamo iekārtu inspekcija, sertifikācija (NB 1409), materiālu un konstrukciju nesagraujošā testēšana (NDT), elektrodrošības pārbaude (LVD), elektromagnētiskās saderības testēšana (EMC), metināšanas birojs un personāla sertificēšana, preču un produktu sertificēšana eksportam uz Krieviju, Muitas ūnijas valstīm
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Sertifikācija, materiālu un konstrukciju nesagraujošā testēšana (NDT), elektrodrošības testēšana (LVD), elektromagnētiskās saderības testēšana (EMC), metināšanas ražotnes, procesu sertifikācija, metinātāju sertificēšana, preču un produktu sertificēšana eksportam uz Krieviju, Muitas ūnijas valstīm
Citas, iepriekš neminētas, uzņēmumā esošas tehnoloģijas
Industriālas energoefektivitātes analītiskās iekārtas

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Baltijas valstis
 • Krievija
 • Ukraina
 • Baltkrievija

Sertifikāti

 • ISO 17025
 • GOST
 • EC 97/23 (PED)
 • ISO 17020
 • ISO 17021
 • ISO 17024
 • EN 17021
 • EN 17024
 • ISO 17065
 • TUV Welding certificate

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Digitālā radiogrāfija
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Rūpnieciskā endoskopija
 • Termogrāfija
 • Termoiekārtu diagnostika

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze