TUV NORD BALTIK

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 40003121062
 • Adrese Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
 • Telefons +371 67370391
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Oksana Leonidova
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 67370391
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Jurijs Jerčaks
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Tehniskais direktors
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29438268
Kontaktpersonas e-pasta adrese
jurijs.jercaks@tuv-nord.lv
Strādājošo skaits
54
Apgrozījums EUR 2019. gadā
2 298 000
Apgrozījums EUR 2018. gadā
1 876 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
1 712 284
Dibināšanas gads
1993
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Bīstamo iekārtu inspekcija, sertifikācija (NB 1409), materiālu un konstrukciju nesagraujošā testēšana (NDT), elektrodrošības pārbaude (LVD), elektromagnētiskās saderības testēšana (EMC), metināšanas birojs un personāla sertificēšana, preču un produktu sertificēšana eksportam uz Krieviju, Muitas ūnijas valstīm
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Sertifikācija, materiālu un konstrukciju nesagraujošā testēšana (NDT), elektrodrošības testēšana (LVD), elektromagnētiskās saderības testēšana (EMC), metināšanas ražotnes, procesu sertifikācija, metinātāju sertificēšana, preču un produktu sertificēšana eksportam uz Krieviju, Muitas ūnijas valstīm

Rajons

 • Rīga

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Zviedrija
 • Baltijas valstis
 • Krievija
 • Ukraina
 • Baltkrievija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Digitālā radiogrāfija
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Rūpnieciskā endoskopija
 • Termogrāfija
 • Termoiekārtu diagnostika

Sertifikāti

 • ISO 17025
 • GOST
 • EC 97/23 (PED)
 • ISO 17020
 • ISO 17021
 • ISO 17024
 • EN 17021
 • EN 17024
 • ISO 17065
 • TUV Welding certificate

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze