IN-METAL

 • Reģistrācijas numurs 40103766469
 • Adrese Rīgas iela 115A, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
 • Telefons +371 67388688
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Arnis Adakovskis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26455554
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Ervīns Rečickis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Ražošanas vadītājs
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29441933
Strādājošo skaits
25
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1417105
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Metāla komplektējošo daļu, konstrukciju un iekārtu ražošana
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metāla komplektējošo daļu, konstrukciju un iekārtu ražošanā

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Zviedrija
 • Somija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Krievija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Griešana ar šķērēm
 • Zāģēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • Apaļslīpēšana
 • Virpošana
 • Metināšana
 • MIG/MAG metināšana
 • Plastiskā deformācija
 • Cauruļu locīšana
 • CNC cauruļu locīšana
 • CNC lokšņu locīšana
 • CNC valcēšana
 • Lokšņu locīšana
 • Valcēšana
 • Virsmas apstrāde
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana
 • 25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
 • 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana
 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.1 Universālu mehānismu ražošana
 • 28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
 • 28.4 Darbgaldu ražošana
 • 29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
 • 29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem