VALTANKS

Uzņēmuma vadītājs
Ronalds Rusmanis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29240795
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Ronalds Rusmanis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29240795
Kontaktpersonas e-pasta adrese
ronalds.rusmanis@valtanks.lv
Strādājošo skaits
15
Apgrozījums EUR 2018. gadā
1 600 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
1757947
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1517650
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
virszemes un pazemes, viensienu un dubultsienu tērauda rezervuāru ražošana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Zviedrija
 • Somija
 • Baltijas valstis

Sertifikāti

 • ISO 9001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Metināšana
 • Robota metināšana
 • TIG metināšana
 • Plastiskā deformācija
 • Valcēšana
 • Virsmas apstrāde
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana