VALTANKS

Uzņēmuma vadītājs
Ronalds Rusmanis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29240795
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Ronalds Rusmanis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29240795
Strādājošo skaits
15
Apgrozījums EUR 2017. gadā
1757947
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1517650
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
virszemes un pazemes, viensienu un dubultsienu tērauda rezervuāru ražošana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Zviedrija
 • Somija
 • Baltijas valstis

Sertifikāti

 • ISO 9001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Valcēšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • TIG metināšana
 • Robota metināšana