AGA

 • Reģistrācijas numurs 40003068518
 • Adrese Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045
 • Telefons +371 67023900
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Guntis Skrīvelis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29246615
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Agnis Gūtmanis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Tirdzniecības vadītājs
Strādājošo skaits
71
Apgrozījums EUR 2018. gadā
21 469 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
20850000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
19630000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Latvijā AGA ir vadošais rūpniecisko un medicīnisko gāzu piegādātājs. Darbojoties Skandināvijā un Baltijas reģionā, AGA šobrīd ir vadošais rūpniecisko gāzu uzņēmums Ziemeļeiropā un ir daļa no pasaulē vadoša gāzu un tehnoloģiju koncerna The Linde Group
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus gāzu pielietojumam metālapstrādē, pārtikas rūpniecībā, farmaceitiskajā, naftas un ķīmijas industrijā, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • OHSAS 18001

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Materiālu piegādātājs
 • Izejvielu piegādātājs