SMC AUTOMATION

  • Reģistrācijas numurs 40003526129
  • Adrese Dzelzavas iela 120 G, Rīga, LV-1021
  • Telefons +371 67817700
  • Centrālā e-pasta adrese
  • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Torbjörn Lundberg
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Egils Liekniņš
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 67817702
Strādājošo skaits
14
Apgrozījums EUR 2017. gadā
865 676
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Pneimatisko elementu automatizācija, pneimatiskie cilindri, ventiļi, elektriskie pievadi, gaisa sagatavošana, stiprinājumi, caurules, PLC, vakuuma elementi, procesu vārsti, plūsmas un spiediena slēdži.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Rūpniecības iekārtu ražošana, automatizācija, apkope. Pneimatisko rezerves daļu izplatīšana

Valodu prasmes saziņai

  • Latviešu

Galvenie tirgi

  • Latvija

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

  • Iekārtu un instrumentu piegādātājs
  • Iekārtu un instrumentu piegādātājs