SFM LATVIA

 • Reģistrācijas numurs 40103318408
 • Adrese Langervaldes iela 3, Jelgava, LV-3002
 • Telefons +371 63082014
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Nauris Jansons
Uzņēmuma vadītāja telefona numurs
+371 26603007
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Nauris Jansons
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Strādājošo skaits
85
Apgrozījums EUR 2017. gadā
6100000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
4900000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Konveijeri dažādu materiālu apstrādei, iežu apstrādes mašīnas detaļas - šasija, platformas / pacēlāji automašīnas evakuatoriem, rūpniecības maisītāji, dzesētāji elektroenerģijas ģeneratoriem, dažādas citas metinātas tērauda konstrukcijas
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
metinātas tērauda konstrukcijas - MIG / TIG metināšana, urbšana, krāsošana, apstrāde ar skrošu strūklu, montāža. Nerūsošā tērauda konstrukcijas, t.sk. pārtikas rūpniecībai.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Anglija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Somija
 • Nīderlande

Sertifikāti

 • ISO 9001:2008
 • Welders EN287
 • EN 1090-2

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Zāģēšana
 • Virpošana
 • Valcēšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana