BUREAU VERITAS LATVIA

Uzņēmuma vadītājs
Iveta Lazdiņa
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Lelde Igaune
Kontakpersonas telefona numurs
+371 26555342
Kontaktpersonas e-pasta adrese
lelde.igaune@bureauveritas.com
Strādājošo skaits
34
Apgrozījums EUR 2019. gadā
2 807 333
Apgrozījums EUR 2018. gadā
2 643 774
Apgrozījums EUR 2017. gadā
2 558 000
Dibināšanas gads
1996
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Vadības sistēmu sertifikācija, produktu sertifikācija, nedestruktīvā testēšana, apmācība, kravu un kuģu inspekcijas, CE marķējums, celtniecības materiālu sertifikācija, tehniskās apskates, metināšanas procesu sertifikācija, liftu pārbaudes, krānu, spiediena iekārtu inspekcija, katlu iekārtu, siltumnīcas gāzu emisiju verifikācija
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Ar uzņēmumiem, kuriem nepieciešama profesionālā sertifikācija, pārbaudes un testēšanas pakalpojumi, kā arī CE marķējuma pakalpojumi

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • ES
 • Baltijas valstis
 • Āzija

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes
 • Metāla mehānisko īpašību pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • Accreditation certification

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze