S.B.C.

 • Reģistrācijas numurs 40003709915
 • Adrese Zeltiņu iela 130, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
 • Telefons +371 67408383
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Juris Reimanis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29222499
Uzņēmuma vadītāja publiskā e-pasta adrese
juris.reimanis@sbc.lv
Strādājošo skaits
177
Apgrozījums EUR 2018. gadā
22576476
Apgrozījums EUR 2017. gadā
19379171
Apgrozījums EUR 2016. gadā
15599113
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Metāla konstrukciju ražošana, metāla konstrukciju montāža. Projektēšana.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metāla konstrukciju ražošana, metāla konstrukciju montāža. Projektēšana.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Somija
 • Igaunija
 • Krievija
 • Islande

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Citas tehnoloģijas
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD
 • Griešana
 • CNC deggāzgriešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Griešana ar šķērēm
 • Štancēšana
 • Zāģēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • Revolvervirpošanas automāti
 • Virpošana
 • Metināšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • Robota metināšana
 • TIG metināšana
 • Pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Plastiskā deformācija
 • Lokšņu locīšana
 • Virsmas apstrāde
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana