S.B.C.

 • Reģistrācijas numurs 40003709915
 • Adrese Zeltiņu iela 130, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
 • Telefons +371 67408383
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Egīls Janisels
Uzņēmuma vadītāja telefona numurs
+371 29417119
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Juris Reimanis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 29222499
Strādājošo skaits
187
Apgrozījums EUR 2017. gadā
19379171
Apgrozījums EUR 2016. gadā
15599113
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Metāla konstrukciju ražošana, metāla konstrukciju montāža. Projektēšana.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metāla konstrukciju ražošana, metāla konstrukciju montāža. Projektēšana.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Somija
 • Igaunija
 • Krievija
 • Islande

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana ar šķērēm
 • Zāģēšana
 • CNC deggāzgriešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Štancēšana
 • Virpošana
 • Revolvervirpošanas automāti
 • Lokšņu locīšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Robota metināšana
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD