S.B.C.

 • Reģistrācijas numurs 40003709915
 • Adrese Zeltiņu iela 130, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
 • Telefons +371 67408383
 • E-pasts
 • Mājas lapa
Uzņēmuma vadītājs
Egīls Janisels
Uzņēmuma vadītāja mob.tel.
+371 29417119
Kontaktpersona
Juris Reimanis
Ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas mob.tel
+371 29222499
Strādājošo skaits
187
Dibināšanas gads
2004
Apgrozījums 2017.gadā EUR
19379171
Apgrozījums 2016.gadā EUR
15599113
Galvenie produkcijas veidi
Metāla konstrukciju ražošana, metāla konstrukciju montāža. Projektēšana.
Meklē pasūtījumus vai sadarbību
Metāla konstrukciju ražošana, metāla konstrukciju montāža. Projektēšana.

Sarunvalodas

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Somija
 • Igaunija
 • Krievija
 • Islande

Tehnoloģijas

 • Griešana ar šķērēm
 • Zāģēšana
 • CNC deggāzgriešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Štancēšana
 • Virpošana
 • Revolvervirpošanas automāti
 • Lokšņu locīšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Robota metināšana
 • Nesagraujošās pārbaudes
 • Konstruēšanas pakalpojumi CAD

Darbības veidi

 • 25.1 Metāla konstrukciju ražošana