TKL

 • Reģistrācijas numurs 40003775361
 • Adrese Ūnijas iela 12, Rīga, LV-1084
 • Telefons +371 67516010
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Gunārs Lubis
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29234881
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Edgars Lubis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Strādājošo skaits
16
Apgrozījums EUR 2017. gadā
800 000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1240814
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Dažādu detaļu izgatavošana uz CNC darbgaldiem
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Tērauda, krāsaino metālu, plastmasas detaļu izgatavošana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Franču

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Dānija
 • Igaunija

Sertifikāti

 • ISO 9001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Zāģēšana
 • Virpošana
 • CNC virpošana
 • Frēzēšana
 • CNC frēzēšana
 • CNC apstrādes centri