FESTO

 • Reģistrācijas numurs 40003325418
 • Adrese Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082
 • Telefons +371 67577864
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Pekka Kaarlo Parikka
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29264585
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Jānis Spoģis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Izpilddirektors
Kontaktpersonas e-pasta adrese
janis.spogis@festo.com
Strādājošo skaits
8
Apgrozījums EUR 2018. gadā
2 168 203
Apgrozījums EUR 2017. gadā
1633000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
1213000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Pneimatikas elementi, gaisa sagatavošana, vārsti, cilindri, elektromehāniskās piedziņas, satvērēji, pārvietošanas sistēmas, vārstu termināli, kontrolleri, sensori, devēji, servomotori procesu automatizācija. Apmācību aprīkojums.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Sadarbība iekārtu izgatavošanas/pārbūves jomā. Inovatīvu risinājumu izstrāde. Risinājumi automatizācijā. Apmācības kursu automatizācijā sniegšana.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
 • Vācu

Galvenie tirgi

 • Latvija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • Lloyd`s

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs
 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs