ZN METALS

Uzņēmuma vadītājs
Jānis Deglavs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26433555
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Jānis Deglavs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Strādājošo skaits
90
Apgrozījums EUR 2017. gadā
8000000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
6670000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Tērauda konstrukciju karstā cinkošana.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Tērauda karstā cinkošana.

Valodu prasmes saziņai

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu

Galvenie tirgi

  • Latvija
  • ES

Sertifikāti

  • ISO 9001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

  • Karstā cinkošana