ZN METALS

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 40003698096
 • Adrese Aviācijas 18E, Jelgava, LV-3004
 • Telefons +371 29555987
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Jānis Deglavs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 26433555
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Jānis Deglavs
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes priekšsēdētājs
Strādājošo skaits
90
Apgrozījums EUR 2019. gadā
9 000 000
Apgrozījums EUR 2018. gadā
8 209 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
8 000 000
Dibināšanas gads
2005
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Tērauda konstrukciju karstā cinkošana
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Tērauda karstā cinkošana

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • ES

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Virsmas apstrāde
 • Karstā cinkošana
 • Metalizācija ar uzsmidzināšanu

Sertifikāti

 • ISO 9001

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.6 Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana