VALPRO

 • Reģistrācijas numurs 40003058280
 • Adrese L.Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201
 • Telefons +371 64207240
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Aivars Flemings
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29219696
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Andris Zariņš
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Pārdošanas nodaļas vadītājs
Kontakpersonas telefona numurs
+371 64207252
Strādājošo skaits
324
Apgrozījums EUR 2017. gadā
12574554
Apgrozījums EUR 2016. gadā
14705290
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Metāla izstrādājumu projektēšana, ražošana un pārdošana ar specializāciju ugunsdzēsības aparātu korpusu, sadzīves un armijas metāla kannu, to sastāvdaļu un aksesuāru ražošanā. Gāzes balonu periodiskā inspicēšana un atbilstības pārvērtēšana. Dažādu metāla konstrukciju un detaļu ražošana.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Ugunsdzēsības aparātu korpusi, ugunsdzēsības aparāti, metāla kannas, gāzes balonu inspicēšana, metāla izstrādājumu projektēšana un ražošana, metāla apstrāde

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Anglija
 • Zviedrija
 • Somija
 • Itālija
 • Francija
 • Austrālija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • OHSAS 18001
 • ISO 14001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana ar šķērēm
 • Zāģēšana
 • Štancēšana
 • Rullīšu šķēres
 • Virpošana
 • CNC virpošana
 • Frēzēšana
 • CNC frēzēšana
 • Plakanslīpēšana
 • Apaļslīpēšana
 • Elektroerozijas apstrāde (EDM)
 • Valcēšana
 • Dziļā izvilkšana
 • Cauruļu locīšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • Pulverkrāsošana
 • Rūdīšana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana
 • Punktmetināšana
 • Štanču konstruēšana
 • Štanču izgatavošana
 • Asināšana