VALPRO

 • Reģistrācijas numurs 40003058280
 • Adrese L.Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201
 • Telefons +371 64207240
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Aivars Flemings
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29219696
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Andris Zariņš
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Pārdošanas nodaļas vadītājs
Kontakpersonas telefona numurs
+371 64207252
Kontaktpersonas e-pasta adrese
andris.zarins@valpro.lv
Strādājošo skaits
360
Apgrozījums EUR 2018. gadā
16698000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
12574554
Apgrozījums EUR 2016. gadā
14705290
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Metāla izstrādājumu projektēšana, ražošana un pārdošana ar specializāciju ugunsdzēsības aparātu korpusu, sadzīves un armijas metāla kannu, to sastāvdaļu un aksesuāru ražošanā. Gāzes balonu periodiskā inspicēšana un atbilstības pārvērtēšana. Dažādu metāla konstrukciju un detaļu ražošana.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Ugunsdzēsības aparātu korpusi, ugunsdzēsības aparāti, metāla kannas, gāzes balonu inspicēšana, metāla izstrādājumu projektēšana un ražošana, metāla apstrāde

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Anglija
 • Zviedrija
 • Somija
 • Itālija
 • Francija
 • Austrālija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • OHSAS 18001
 • ISO 14001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • Griešana ar šķērēm
 • Rullīšu šķēres
 • Štancēšana
 • Zāģēšana
 • Instrumentu ražošana
 • Štanču izgatavošana
 • Štanču konstruēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • Apaļslīpēšana
 • CNC frēzēšana
 • CNC virpošana
 • Elektroerozijas apstrāde (EDM)
 • Frēzēšana
 • Plakanslīpēšana
 • Virpošana
 • Metināšana
 • Cietlodēšana
 • MIG/MAG metināšana
 • Punktmetināšana
 • TIG metināšana
 • Plastiskā deformācija
 • Cauruļu locīšana
 • Dziļā izvilkšana
 • Valcēšana
 • Termiskā apstrāde
 • Rūdīšana
 • Virsmas apstrāde
 • Pulverkrāsošana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 25.9 Pērējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
 • 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
 • 28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
 • 33 Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
 • 33.1 Metāla izstrādājumu mehānismu un iekārtu remonts