SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS

 • Reģistrācijas numurs 40003025542
 • Adrese Dārza iela 12, Priekuļu pagasts, LV-4126
 • Telefons +371 64130013
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Ēriks Nordens
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29355877
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Ēriks Nordens
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Valdes loceklis
Kontakpersonas telefona numurs
+371 64122612, +371 29355877
Kontaktpersonas e-pasta adrese
eriks.nordens@stc.lv
Strādājošo skaits
32
Apgrozījums EUR 2018. gadā
1029516
Apgrozījums EUR 2017. gadā
959000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
847000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Mašīniekārtu sertificēšana, Lauksaimniecības transportlīdzekļu sertifikācija un testēšana CE marķēšana, Iekārtu riska novērtējums Apmācības, Darba vides mērījumi, Mašīniekārtu testēšana, Lauksaimniecības smidzinātāju pārbaudes
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Sdarbību ar akreditētu ransportlīdzekļu testēšanas laboratoriju. Sadarbību ar transportlīdzekļu ražotājiem, īpaši latvijas un Baltijas ražotājiem, kas izgatavo nelielā skaitā (lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru, piekabju, celtniecības tehnikas ražotājiem).
Citas, iepriekš neminētas, uzņēmumā esošas tehnoloģijas
Transportlīdzekļu un pašgājējmašīnu stabilitāte, sēdekļu stiprinājuma tests, transportlīdzekļu bremzēšanas ceļa tests, trokšņu emisijas tests, iekārtu aizsargu un barjeru izturības tests, iekārtu vibrācijas tests

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Baltijas valstis
 • Krievija
 • Ukraina
 • Baltkrievija

Sertifikāti

 • ISO 17025
 • LATAK
 • ISO 17020
 • ISO 17065

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Pārbaudes
 • Nesagraujošās pārbaudes

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • 71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
 • 71.2 Tehniskā pārbaude un analīze