RESERV INC

 • Reģistrācijas numurs 40103185040
 • Adrese Liepnieku iela 10, Brocēni, LV-3851
 • Telefons +371 29642420, +371 63824114
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Artūrs Andersons
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 28814788
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Nauris Kapenieks
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Projektu vadītājs
Kontakpersonas telefona numurs
+371 27022152
Strādājošo skaits
45
Apgrozījums EUR 2017. gadā
5500000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
5637248
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Tehnoloģisko iekārtu ražošana dažādiem nolūkiem, konteineru ražošana, metālkonstrukciju ražošana, montāžas darbi Latvijā un Eiropā.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Tehnoloģisko iekārtu ražošana dažādiem nolūkiem, konteineru ražošana, metālkonstrukciju ražošana, montāžas darbi Latvijā un Eiropā.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Vācija
 • Latvija
 • Norvēģija
 • Zviedrija
 • Dānija
 • Somija
 • Lietuva

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • EN ISO 3834-3
 • EN 1090-1
 • ISO 9712
 • DIN EN 473

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana ar šķērēm
 • Zāģēšana
 • CNC deggāzgriešana
 • CNC griešana ar plazmu
 • Frēzēšana
 • Lokšņu locīšana
 • CNC lokšņu locīšana
 • Valcēšana
 • Cauruļu locīšana
 • Skrošu strūkla
 • Slapjā krāsošana
 • Lokmetināšana ar pārklātu elektrodu
 • MIG/MAG metināšana
 • TIG metināšana