IRT

 • Juridiskais statuss SIA
 • Reģistrācijas numurs 40003593308
 • Adrese Aptiekas iela 21, Rīga, LV-1005
 • Telefons + 371 67381957
 • Centrālā e-pasta adrese irt@irt.lv
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Armands Daiga
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+ 371 29210754
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Armands Daiga
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Direktors
Strādājošo skaits
5
Dibināšanas gads
2002
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Metālapstrādes darbagaldi un to serviss
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Darbības profils

Rajons

 • Rīga

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs
 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs