IRT

 • Reģistrācijas numurs 40003593308
 • Adrese Aptiekas iela 21, Rīga, LV-1005
 • Telefons + 371 67381957
 • E-pasts
 • Mājas lapa
Uzņēmuma vadītājs
Armands Daiga
Uzņēmuma vadītāja mob.tel.
+ 371 29210754
Kontaktpersona
Armands Daiga
Ieņemamais amats
Direktors
Strādājošo skaits
5
Dibināšanas gads
2002
Galvenie produkcijas veidi
Metālapstrādes darbagaldi un to serviss
Meklē pasūtījumus vai sadarbību
Darbības profils

Sarunvalodas

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija

Darbības veidi

 • Iekārtu un instrumentu piegādātājs