RIMANS

 • Reģistrācijas numurs 40003046794
 • Adrese Dzirciema 119 k-1, Rīga, LV-1055
 • Telefons +371 67459620, +371 67613163, +371 67617167
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Jurijs Hozjainovs
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+371 29516197
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Natalja Davidovitch
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Galvenā grāmatvede
Strādājošo skaits
30
Apgrozījums EUR 2018. gadā
2835008
Apgrozījums EUR 2017. gadā
2546729
Apgrozījums EUR 2016. gadā
2715000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Melno metālu vairumtirdzniecība (instrumentu un konstrukciju tērauds). Metālgriešana.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Business profile.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Polija

Sertifikāti

 • ISO 9001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • CNC deggāzgriešana
 • Zāģēšana
 • Mehāniskā apstrāde
 • CNC apstrādes centri
 • CNC frēzēšana
 • CNC virpošana
 • Frēzēšana
 • Plakanslīpēšana
 • Pārbaudes
 • Metāla ķīmiskā sastāva pārbaudes

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Materiālu piegādātājs
 • Izejvielu piegādātājs