BE GROUP

 • Reģistrācijas numurs 40003413138
 • Adrese Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073
 • Telefons +371 67147371
 • Centrālā e-pasta adrese
 • Mājas lapas adrese
Uzņēmuma vadītājs
Priit Raud
Uzņēmuma vadītāja publiskais telefona numurs
+ 372 6051 313
Kontaktpersona (Sadarbības piedāvājumiem, pasūtījumiem)
Jānis Skribis
Kontaktpersonas ieņemamais amats
Iepirkumu/ pārdošanas vadītājs
Strādājošo skaits
12
Apgrozījums EUR 2018. gadā
14 800 000
Apgrozījums EUR 2017. gadā
14500000
Apgrozījums EUR 2016. gadā
10800000
Uzņēmuma darbības raksturojums, galvenie produkcijas veidi
Tērauds, nerūsējošais tērauds, alumīnijs.
Interesē sadarbība, pasūtījumi sekojošās jomās
Metāla apstrāde.

Valodu prasmes saziņai

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Galvenie tirgi

 • Latvija

Sertifikāti

 • ISO 9001
 • ISO 14001

Uzņēmumā esošās tehnoloģijas

 • Griešana
 • Zāģēšana

Darbības veids pēc NACE klasifikatora

 • Materiālu piegādātājs
 • Izejvielu piegādātājs